Hüppa sisuni

Teenused

Peakaitsme muudatused

Soovid muuta peakaitsme suurust, faaside arvu või liitumispunkti asukohta. Loen lähemalt

Võrgu ümberehitus

Soovid muuta liitumiskilbi asukohta või ümber tõsta elektrivõrku. Loen lähemalt

Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust. Loen lähemalt

Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust. Loen lähemalt

Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks. Loen lähemalt

Elektrikaablite asukohad

Saa teada, kus paiknevad kinnistul elektrikaablid. Loen lähemalt

Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama. Loen lähemalt

Elektritest

Elektritest on mugav võimalus esmaseks kiireks ja soodsaks digikonsultatsiooniks ilma elektrikut tellimata. Loen lähemalt

Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine. Loen lähemalt

Arvesti paigaldamine

Vajad kortermajas uut mõõtepunkti või tahad muuta arvesti asukohta. Loen lähemalt

Plommimine

Plommide eemaldamiseks ja paigaldamiseks on vajalik tellida plommimise teenus. Loen lähemalt

Elektritarbimise andmed

Tarbimisteatis on vajalik energiamärgise taotlemisel ja energiaauditi läbiviimisel. Loen lähemalt

Võrguühenduse taastamine

Võrguühendus tuleb taastada, kui võrguleping puudub ja elekter on välja lülitatud. Loen lähemalt

Ehitusaegne kilp

Kui võrguühendus on valmis ja elektrit vajatakse maja ehitamiseks, tuleb tellida ehitusaegne kilp. Loen lähemalt

Ajutine võrguühendus

Kilbi rent on kiire ja lihtne lahendus elektri tarbimiseks kohas, kuspuudub alaline võrguühendus. Loen lähemalt

Võrgu ühiskasutus

Annab võimaluse kasutada Elektrilevi võrku tänavavalgustuse, sidevõrgu, teeviitade jmt ühiseks kasutamiseks. Loen lähemalt