Hüppa sisuni

Võrgu ümberehitus

Võrgu ümberehituse raames saab muuta võrguettevõtja elektrivõrgu asukohta. Näiteks ümber tõsta õhuliini, kaabelliini, alajaama või õues asuvat liitumiskilpi.

Samuti on ümberpaigutamise käigus võimalik territooriumi läbiv õhuliin asendada maakaabliga.

Liitumiskilbi asukoha muutmine

Soovi korral saame muuta kinnistul asuva liitumiskilbi asukohta. See võib olla vajalik näiteks juhul, kui olemasolev kilp jääb ette rajatavale sissesõiduteele või uue värava asukohale. Uue asukoha lepime kokku tööde tegemise käigus.

Kui palju maksab elektrivõrgu ümberehitus?

Elektrivõrgu ümberehituse maksumus sõltub vajalike tööde mahust ja on igal objektil erinev. Täpne hind selgub pakkumise koostamise käigus. Tutvu näidishindade ja tööde kirjeldustega allpool.

NÄIDE 1

Õhuliini maakaablisse viimine ja ümberpaigutamine territooriumi vabastamiseks

NÄIDE 2

Liitumiskilbi asukoha muutmine

Kas ümberehitustöid saab tellida ainult Elektrilevist?

Teatud tööde puhul on võimalik elektrivõrgu projekteerimis- ja/või ehitustöid ise korraldada. Selleks tuleb Elektrilevi, Sinu ja Sinu poolt valitud kvalifitseeritud elektritööde tegija vahel sõlmida kolmepoolne leping.