Hüppa sisuni

Elektriliinide ohutus

Elektriliinide vahetus ümbruses varitsevad ohud, millega tuleb ehitus-, kaeve-, metsa- ja põllutööde ajal arvestada, et vältida õnnetusi.

Õhuliinid

Suurte masinatega liini alla minek nõuab ettevaatust

Liinijuhtmed on küll kõrgel, aga mitte nii kõrgel, et nende all oleks ohutu toimetada suurte masinate,

 • näiteks kalluri,
 • metsaveomasina,
 • tõstuki või kombainiga.

Ohtlikke olukordi põhjustavadki kõige sagedamini transpordivahendid ja metsa- ning ehitustehnika, eriti nende liikuvad osad, näiteks kraana nool või kalluri kast. Seega tasub meeles hoida, et tegutsedes tuleb alati:

 • jälgida sõiduki kõrgust ning liikumisraadiust. Ohutu kaugus liinist on vähemalt 2,5 m. Seda nii avalikult kasutatavatel teedel kui väljaspool teid, näiteks põllul ja metsas.
 • Ilma kooskõlastuseta ei tohi liigelda teedel masinatega, mis on kõrgemad kui 4,5 m ja mujal (nt põllud, metsad) sõidukitega, mis on kõrgemad kui 3,5 m.

Kui masin satub pinge alla

Kui masin satub mingil põhjusel pinge alla, ei tohi sellest väljuda, see põhjustaks veelgi suurema ohu. Oota kabiinist väljumiseks kõrvalist abi ja kinnitust, et liin on välja lülitatud.

Ehitada ja metsa teha võib vaid elektrivõrgu valdaja loaga

Liini kaitsevööndis plaanitavad raie-, ehitus-, pinnasetööd või materjali ladustamine tuleb elektrivõrgu valdajaga kooskõlastada. Ka väljaspool kaitsevööndit ei tohi langetada puid lähedal asuva elektriliini suunas. Kindlasti ei tohi ladustada puid õhuliini all või vahetus läheduses. Liinile langenud puu korral helista 112 või liinivaldajale. Puu eemaldamiseks tuleb liin liinivaldaja poolt välja lülitada.

Lõke võib tekitada eluohtliku elektrilöögi

Lõket ei tohi teha õhuliini lähedal isegi juhul, kui ilm on tuuleta ja lõket osatakse kontrolli all hoida. Lõkkest kerkiva leegi ja elektriliini vahel võib toimuda elektrilöök ka siis, kui leek jääb liinist mitme meetri kaugusele. Selline löök ohustaks inimeste elu 25 meetri raadiuses. Lisaks põhjustab lõkkest kerkiv kuumus liinijuhtmete venimist, mille toimel vajub juhe maapinnale lähemale ning oht elektriöögiks suureneb veelgi.

Maha kukkunud juhtmele ei tohi minna lähedale

Kui märkad maha kukkunud juhet, ei tohi sellele minna lähemale kui 20 meetrit, sest juhe võib olla pinge all ja eluohtlik. Teata juhtunust 112 ja tõkesta seni juurdepääs maha kukkunud juhtmele. Kui siiski oled sattunud ohutsooni, siis turvalised eemaldumisviisid ohutsoonist välja saamiseks on kahte jalga koguaeg koos hoides, lohistades neid mööda maad või väikeste turvaliste hüpetega jalad koos.

Töötamine kaabelliinide läheduses

Enne kaevetöödega alustamist tuleb selgitada, kas kaevealal võib olla kaableid või trasse.

Selleks toimi järgnevalt:

 • Vaata Maa-ameti kitsenduste kaardirakendus Maatüki kitsendused või X-GIS 2.0 [kitsendused].
 • Kui kaevealas on kaabelliin, siis selgita välja, kes on selle omanik.  
 • Võta tööde kooskõlastamiseks ühendust liini- või trassivaldajaga.  

Kaabelliini on maa-aluse paigaldusega ja nende ületamine ilma kommunikatsiooni valdaja kooskõlastuseta on keelatud. Ilma kooskõlastuseta ei tohi:

 • ületada kaablit või torustikku nt traktoriga ega metsaveomasinaga
 • teostada kaevetöid, rajada ehitisi, metsa langetada ning metsa välja vedada
 • teha kaitsevööndis lõket
 • kasvada kaitsevööndis puid ja põõsaid

Tegevuste kooskõlastamine

Kõik tööd elektri õhu- ja kaabelliinide kaitsevööndis tuleb kommunikatsiooni valdajaga kooskõlastada!

Elektrilevi kooskõlastused

Puude langetamise vajadusel elektrivõrgu kaitsevööndis või ka väljapool kaitsevööndit, kui ei ole välistatud puude võimalik langemine kaitsevööndisse, palume eelnevalt pöörduda loa saamiseks:

Korduma kippuvad küsimused