Hüppa sisuni

Hästikujundatud võrgutasu loob efektiivsema ja töökindlama võrgu

Elektrijaotusvõrk on kaasaegse ühiskonna tugisammas ja elutähtis taristu, mis pakub ühiskonnale vajalikku stabiilsust, turvalisust ja mugavust. Järjest enam lisandub võrku kahesuunalist energialiiklust vajavaid hajaenergia tootjaid. Samal ajal areneb jõudsalt suuri võimsusi vajav elektritransport. Arvestada tuleb ka uut tüüpi turuosalistega nagu energiaühistud ja -kogukonnad, elektrisalvestusüksused jm.

Sedalaadi muutused toovad kaasa uusi vajadusi võrguinvesteeringutes. Võrgu töökindluse ja efektiivsuse tagamiseks peab arengutega kaasas käima ka võrgu hinnakujundus – et saaksime teenuse tagamisel ja töökindluse kasvatamisel pakkuda iga euro eest maksimaalse mõju.

Avalikud konsultatsioonid

Selleks, et võrguteenuse hinnakujundus vastaks võrgu tänastele ja tulevikuvajadustele ning tagaks kasutajatele parima hinna ja kvaliteedi suhte, oleme välja töötanud Elektrilevi võrgutasu pikemaajalise visiooni.

Visiooni koostamiseks viisime läbi avalikud konsultatsioonid, kuhu kaasasime erinevaid osapooli. Tulevikuarenguid pikemalt ette teades ja hinnakujunduses kaasa rääkides saavad kõik mõjutatud osapooled aegsasti edasiste muutustega arvestada.

2019. ja 2020. aastal avalike konsultatsioonide tulemusel laekunud ettepanekud ja kommentaarid (pdf)

Peamised trendid võrgutasus

Võrgutasu arengusuunad järgmiseks kümneks aastaks:

  • Hind igale tarbijarühmale hakkab üha rohkem sõltuma konkreetse tarbijarühma jaoks vajalikest kuludest
  • Püsitasu ehk võrgu valmisolekutasu osakaal kasvab
  • Lisanduvad valikpaketid, mis võimaldavad tipukoormuse väliselt soodsamat võrgutasu
  • Võrguteenus jätkab reaalhindades ehk tarbija ostujõu suhtes odavnemist

Hinnakujunduse muudatuste mõjul saame pakkuda efektiivsemat ja töökindlamat teenust ning hoida kulusid ja hinda tervikuna võimalikult madalal.