Hüppa sisuni

Üldteenus

Kui väiketarbija (koduklient või kuni 63 A peakaitsmega äriklient) on jätnud elektrilepingu sõlmimata, tagatakse talle elekter üldteenusena. Üldteenuse osutajaks on võrguettevõtja nimetatud müüja. Elektrilevi on oma piirkonnas nimetanud üldteenuse pakkujaks Enefit AS. Enefit AS osutab üldteenust ja müüb elektrienergiat avatud tarne lepingu katkemisel kuni 31.05.2024.

Alates 2024 aasta 1. juunist hakkab klientidele üldteenust osutama Elektrum Eesti OÜ, kes võitis Elektrilevi poolt läbiviidud hanke

Kuna Elektrilevi ise elektrit müüa ei tohi, korraldati üldteenuse pakkuja leidmiseks hange, kus oli võimalus osaleda kõigil suurematel elektrimüüjatel. Kokku osales viis elektrimüüjat ja parima pakkumise esitas Elektrum Eesti OÜ. Hanke võitja võtab üle ka avatud tarne katkemise raames teenuse osutamise suurtele äriklientidele.

Mis elektrilepinguta kliendil muutub alates 01. juunist?

Kui elektrileping puudub, siis esitab alates juunikuust võrguteenuse arve ja üldteenuse arve Elektrum Eesti OÜ.

Täpsemalt loe üldteenuse kohta Elektrumi kodulehelt.

Maikuu üldteenuse arve väljastab veel Enefit AS.

Avatud tarne

Kui koduklient või muu väiketarbija (kuni 63 A võrguühendusega äriklient) ei ole ühegi elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud, tagame võrguettevõtjana elektrivarustuse üldteenuse korras. Kui elektrileping (ehk avatud tarne leping) on sõlmimata suuremal ärikliendil, tagame elektri ärikliendile vastavalt avatud tarne katkemise tingimustele.

Avatud tarne ärikliendile

Kui äriklient ei sõlmi avatud tarne (ehk elektri-) lepingut või avatud tarne leping katkeb, tagab võrguettevõte ärikliendile elektri vastavalt avatud tarne katkemise tüüptingimustele.

Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused (kehtivad alates 01.01.2013) (pdf)

Elektrilevi piirkonnas müüb avatud tarne lepingu katkemisel kliendile elektrit Enefit AS kuni 31.05.2024. Elektri müük toimub avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimuste alusel elektrit tarbivatele kehtiva elektrilepinguta äriklientidele, kelle tarbimiskoha peakaitse on üle 63 A. Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused ei kehti väiketarbijatele, kelleks on korteriühistud, korteriomanike ühisused, kodutarbijad ja äritarbijad, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63 A kaitsme kaudu.