Hüppa sisuni

Uudised

Elektrilevi on 5 aastaga suurendanud investeeringuid 2 korda

09.04.2024

Elektrilevi investeeris 2023. aastal varustuskindluse tõstmiseks ja tootjate liitumisvõimaluste arendamisse viimase viie aasta rekordsumma 167 miljonit. Müügitulu tõusis 287 miljoni euroni, mis on 19,3% protsenti enam kui mullu. Uuest aastast tõusis Elektrilevi töötajate arv pea 850 inimeseni.

„Elektrilevi kasvatas 2023. aasta lõpuks ilmastikukindla võrgu osakaalu 74,1 protsendini ja kokku ehitati möödunud aastal 1 440 km ilmastikukindlat võrku. Varustuskindluse tõstmisse ja tootjate liitumisvõimaluste arendamisse oleme investeerinud 2 korda rohkem kui viis aastat tagasi, kokku 167 miljonit eurot. Investeeringute tõus aitab tagada kogu Eestile stabiilse teenuse ja liitumisvõimalused, et arendada Eesti elu igas maakonnas,“ rõhutas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

2023. aastal lisandus võrku 5 363 uut elektritootjat koguvõimsusega 222,8 MW, aasta võrdluses on võrku lisandunud tootjaid 8,4% vähem, aga võimsust 83,2% rohkem kui aasta tagasi. „Elektrilevi võrgus on 2023. aasta seisuga 20 925 elektritootjat koguvõimsusega 830,2 MW. 2023. aastal nägime liitumistaotluste järsku kukkumist 16 000 pealt 7 000 peale, mis näitab buumi möödumist ja turu stabiliseerumist. Jätkuvalt on väljakutse uute tootjate liitmiseks vajalikud investeeringud, möödunud aasta investeeringute tasemega jätkamine eeldab põhimõttelist muudatust tariifimetoodikas,“ sõnas Härm.

Võrguteenuse müügimahuks oli 6 541 GWh. Eelmise aastaga võrreldes vähenes müügimaht 3,5% ehk 239 GWh. „ Müügimahu langust mõjutasid eelkõige keerulised majandusolud, mille tagajärjel vähenes äriklientide tarbimine 5,7%. Kõige suurem langus toimus puidutööstuse sektoris. Koduklientide tarbimine vähenes eelmise aasta kevadel ja suvel, aga aasta teises pooles tarbimine kasvas ja tervikuna kasvas koduklientide tarbimine 2,2%,“ selgitas Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli 2023. aastal 99,1 miljonit eurot, mis on 115% protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kulumieelse ärikasumi kasv oli tingitud kõrgemast võrguteenuse keskmisest müügihinnast ja 2022. aastaga võrreldes madalamast kaoelektri kulust. „Kõrgem võrguteenuse müügihind võimaldas tagasi teenida 2022. aasta kaoelektri kulust tekkinud kahjumi. Samas olid 2023. aasta tegevuskulud kõrgemad kui võrgutasudes sisalduv tegevuskulu, sealhulgas võrgu seadmete ja rajatiste hooldus- ja remondikulud ulatusid 2023. aastal kokku 31 miljoni euroni, millest võrgutasudes sisaldus 21,8 miljonit,“ sõnas Ojakäär.

2023. aasta lõpus kinnitas Elektrilevi nõukogu järgnevate aastate tegevuskava ja pikendas juhatuse esimehe ja juhatuse volitusi järgmiseks 3 aastaks. Juhatuse uue perioodi fookus on muuta ettevõtte veelgi kliendikesksemaks ning tagada võrguteenuse kvaliteedi jätkuv kasv. “Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse. Elutähtsa teenuse pakkujana mõjutab Elektrilevi tegevus pea iga eestimaalast. Elektrilevi juhatuse järgmise 3 aasta fookus on tõsta oluliselt võrgu töökindlust ja parandada meie klientide kliendikogemust,“ kinnitas Mihkel Härm.