Hüppa sisuni

Võrkude võõrandamine

Võrkude võõrandamine ehk üleandmine on mõeldud elektrivõrgu omanikele ja ühistutele, kes osutavad tarbijatele võrguteenust ning soovivad tarbijad koos võrguga meile üle anda. Selleks tuleb meile esitada lähtedokumentatsioon, mille järgselt saame hinnata üleantava elektrivõrgu läbilaskevõimet ja muid andmeid.

Palju üleandmine aega võtab?

Võrgu üleandmise aeg sõltub eelkõige lähtedokumentatsiooni olemasolust ja kvaliteedist. Elektrilevi saab üle võtta ainult ohutuid ja nõuetele vastavaid elektrivõrke. Ajakulu sõltub paljuski sellest, kas dokumentatsioon on säilinud või tuleb võrgu üleandjal see uuesti luua.

Millised dokumendid on vaja võrgu üleandmiseks esitada?

 1. 1

  Avaldus

  Esita avaldus koos vajalike tõendite ja otsustega. Täpse loetelu leiad allolevast tabelist.

 2. 2

  Tarbimiskohad

  Lisa üleantavate tarbimiskohtade nimekiri.

 3. 3

  Tehniline dokumentatsioon

  Esita veel elektrivõrgu projekti, elektriskeem, teostusjoonis, auditi protokoll ja inventariseerimise plaan.

 4. 4

  Lisad

  Vajadusel lisa volikiri või ehitisregistri väljatrükk.