Hüppa sisuni

Vabad võimsused

Vabade võimsuste kaart annab ülevaate keskpinge elektriliinide kasutamata ressursist. Kaart põhineb keskpingeliinide arvutustel ja näitab, millistel liinidel ei ole vaja kuvatud võimsusega uue võrguühenduse loomiseks teostada kulukaid jaotusvõrgu ehitustöid, aidates seeläbi planeerida liitumisi nii tootmise kui tarbimise vaates efektiivsematesse asukohtadesse.

Kaardil näidatud võimsused on informatiivsed. Vabade võimsuste kuvamisel on arvestatud olemasolevate elektritootjatega, menetluses olevate ja välja ehitamata liitumistega, kuid ei ole arvestatud jaotus- ja põhivõrgu vaheliste vabade võimsustega.

Interaktiivsel keskpingeliinide põhisel kaardil on elektriliinide tootmissuunaliste vabade võimsuste mahud kuvatud eri värvidega. Kaardi ülevalt paremast servast avaneb kaardi kuva selgitav legend. Elektriliinide vabade võimsuste mahtude kuvamiseks suumi ekraanil piisavalt asukoha lähedale.

NB! Vabade võimsuste kaardi puhul on tegemist indikatiivse infoga ning lõpliku vastuse liitumise kulude osas saab läbi liitumistaotluse esitamise.

Liitumine ja liitumistasu

Energiamahuka elektritootja ja keskpingel liituja puhul kujuneb liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele, mis on vajalikud soovitud võimsusega liitumisühenduse väljaehitamiseks. Piisava võimsuse puudumisel tuleb arvestada jaotusvõrgu ümberehitustööde teostamise vajadusega.

Jaotusvõrguga liituja taotluse menetlusel võib selguda, et võrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja peavad kokku leppima uutes tarbimis- ja/või tootmistingimustes, mis võib tuua kaasa põhivõrgu ümberehitustööd.

Jaotusvõrgus olevate vabade võimsuste leidmiseks tutvu eelpool oleva kaardirakendusega. Täpse liitumistasu ja ühenduse valmimise tähtaja teadasaamiseks esita liitumistaotlus.

Liitumistaotluse saab mugavalt esitada iseteeninduses.

Eleringi kaardirakendus e-Gridmap

Põhivõrguettevõtjal Elering on samuti interaktiivne kaardirakendus vabade liitumisvõimsuste ning orienteeruva liitumise maksumuse kuvamiseks piirkonnaalajaamades.

Korduma kippuvad küsimused