Hüppa sisuni

Tallinna vanapinge

Tallinna elektrivarustuses on kohati tänaseni kasutusel 3 x 220 V pingesüsteem, mida kutsutakse ka vanaks pingesüsteemiks. See 1930.–1960. aastatel väljaehitatud madalpingevõrk teenindab eelkõige Tallinna kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonda, aga ka vanalinna.

Kohustuslik liitumine

Enamik vanapingel olevast 320 hoonest üle pooltele oleme juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu.

Tarbimiskohtades, kus oleme klienti teavitanud võimalusest minna üle uuele pingesüsteemile, on kohustuslik liituda uue võrguga 3 aasta jooksul.

Uue pingesüsteemi eelised

Kindlam elektrivarustus

Võimaldab tarbimiskohta varustada erinevate alajaamade kaudu, tänu millele väheneb oluliselt elektrikatkestuste arv.

Suurem võimsus

Sama peakaitsmega on võimalik tarbida 1,7 korda suuremat võimsust.

Parem kvaliteet

Uued kaabelliinid on suurema ristlõikega ning võrk on ehitatud ringtoiteskeemi järgi.

Suurem elektriohutus

Uus liinipinge ja renoveeritud majasisene elektrivõrk aitavad vähendada elektri- ja tuleõnnetuste ohtu.

Uued võimalused

Uue pingesüsteemiga on võimalik ühendada ka päikesepaneele.

Kellel on vaja liituda?

Uue pingesüsteemiga liitumise võimalust pakume kõigile, kelle hooneteni oleme uue pingesüsteemiga elektrivõrgu välja ehitanud. Liituda tuleb kolme aasta jooksul alates meiepoolse teate saamisest.

Kui palju maksab?

Uue pingesüsteemi kasutuselevõtuga seotud Elektrilevi poolsed ehitustööd on Sinu jaoks tasuta, sealhulgas liitumiskilbi ja hooneni mineva sisestuskaabli paigaldamine ning arvestite vahetus. Enda kuludega tuleb aga teha vajalikud majasisesed elektritööd.

Hoone omanikel tuleb oma kuludega minimaalselt ümber ehitada kortermaja ühiskasutatav osa ehk majasisese elektrisüsteemi see osa, mis jääb korteritest väljapoole. Lisaks soovitame kõigil korteriomanikel ajakohastada ka korterisisene elektrisüsteem.

Renoveerimise toetus (meede lõppenud)

Alates 2015. a aprillist on võimalik KredExist taotleda toetust elektrisüsteemi renoveerimiseks, mille abil on võimalik riigi toega katta kuni 50% korteritest väljapoole jääva elektrisüsteemi renoveerimise maksumusest.

Elektripaigaldiste renoveerimise toetusest saad lähemalt lugeda KredExi koduleheküljelt

Üleminekuks vajalikud sammud

Kortermajas on vaja majaelanike ühist otsust uuele pingesüsteemile üleminekuks. Eramajas otsustab ülemineku üle hoone omanik.

 1. 1

  Taotluse esitamine

  Taotluse alusel saame koostada liitumispakkumise koos tehniliste tingimustega.

 2. 2

  Ehitustööd välisvõrgus

  Paigaldame sisestuskaabli ja vahetame vanad arvestid uute vastu.

 3. 3

  Majasisene elektrivõrk

  Korralda elektrisüsteemi vahetus hoone ühiskasutatavas osas ja telli vajalikud mõõtmised.