Hüppa sisuni

Nanotootja (tootmisseade alla 0,8kW)

Väike, kuni 0,79 kW tootmisvõimsusega elektritootmisseade võimaldab kohapeal toota osa vajaminevast elektrienergiast, nt mobiili laadimiseks, arvuti või televiisori vaatamiseks. Kui on soov elektrienergiat tootev seade ühendada võrguga (s.t kodumajapidamise elektrisüsteemi, mis on omakorda ühendatud elektrivõrguga), tuleb seadme kasutamine eelnevalt meie juures registreerida.

Näide: Saad toota kokku maksimaalselt 0,79 kW. Sellest osa saad tarbida ise, näiteks televiisori vaatamiseks (0,12 kW) ja ülejäänud koguse (0,67 kW) saad soovi korral võrku edastada.

Kasutatavate nanotootmisseadmete summaarne võimsus võib olla kuni 0,79 kW

Ühes liitumispunktis (sh ühes kortermajas) saab nanotootmisseadme või -seadmete võimsus olla kuni 0,79 kW. Kui soovid liitumispunkti ühendada tootmisseadmeid, sh nanotootmisseadmeid, mille võimsuste summa on 0,8 kW või suurem, tuleb suurema tootmisvõimsuse kasutusele võtmiseks esitada mikrotootja või elektritootja liitumistaotlus.

Nanotootmise kasutustingimused

Registreeri seade

Seadme registreerimine on vajalik, et võrguühendus oleks ohutu ja võrguettevõtjal oleks teadmine võrgus kasutatavate tootmisseadmete kohta ning toodetud kogused saaksid mõõdetud korrektselt.

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses

 1. 1

  Esita taotlus

  Taotluse esitamiseks mine võrgulepingute lehele, vali nimekirjast tarbimiskoht, kuhu soovid nanotootmisseadme registreerida.

 2. 2

  Seadme registreerimine

  Avanevas võrgulepingu aknas täida vajalikud väljad.

 3. 3

  Võrgulepingu muutmine ja seadme kasutamine

  Vaatame Sinu taotluse üle. Sobivuse korral saadame muudetud andmetega võrgulepingu ning kinnituse, et seade on registreeritud ja seda võib kasutama hakata.

Hea teada!

Kui tarbimiskohas on mitmefaasiline ühendus, siis jälgi nanotootmisseadme ühendamisel, et seadme kasutamine toimuks samal faasil, kui toimub tarbimine. Kui nanotootmisseade ühendada faasile, kus tarbimist ei ole, siis sellisel juhul ei vähene võrgust tarbitav elektrienergia kogus ja toodetud elekter antakse võrku.