Hüppa sisuni

Liiniprobleem ja sellest teavitamise olulisus

Liiniprobleem on elektriliini seisund, mis erineb normaalolukorrast või -talitlusest (nt. pingeprobleem) või olukord, mis kujutab ohtu elektrivarustusele, varale, keskkonnale või eludele (nt. ohtlik puu, viltune elektrimast).

Kuidas saad meid teavitada?

Oluline on lisada kvaliteetne fotomaterjal!

Kvaliteetne fotomaterjal võimaldab meil anda kiiremaid ja täpsemaid diagnoose liiniprobleemidele ning kiirendab probleemide lahendamisprotsessi. Oluline on fotografeerida selgesti liiniprobleemi põhjus.

Liiniprobleem on olukord, mis võib muutuda pikema aja jooksul ohtlikuks elektrivarustusele, varale, keskkonnale või eludele (nt viltune puu või elektrimast, pingeprobleem vmt). Juhul, kui tegemist on (elu)ohtliku olukorraga, siis palume sellest teavitada MARU veebilehel või helistades telefonil 1343.

Kui kaua liiniprobleemi lahendatakse?

Liiniprobleemi lahendamise kiirus sõltub edastatud informatsiooni detailsusest ning fotomaterjalist, mille pealt saame anda parima esmase hinnangu. Juhul kui vajame täiendavat informatsiooni liiniprobleemist ning peame selgitama olukorda kohapeal hinnates, pikeneb lahendamise aeg olulisel määral. Lähtuvalt probleemi raskusastmest suuname töö koheseks teostamiseks koostööpartnerile või tulevikus teostamiseks hooldusplaani.