Hüppa sisuni

Katkestuste kaart

Meile teadaolevad rikked leiad katkestuste kaardilt. Samuti teavitame Sind katkestustest MARU rakenduses ning SMS-i teel. Kui sul on elektrikatkestus, aga puudub selle kohta info, siis anna sellest meile teada MARU rakenduses või helistades numbril 1343.

Plaaniline katkestus
Rikkeline katkestus
Kõik katkestused

Rikete lahendamine

Meie juhtimiskeskus ja rikkebrigaadid on valves 24h/7 ja 365 päeva aastas, samuti on meie partnerite valmisolek rikkeid lahendada.

Kõik keskpinge rikketeated saabuvad juhtimissüsteemi automaatselt ning sealt edasi tegutseb juhtimiskeskus ja suunab brigaadid riket lahendama.

Madalpinge rikketeated saabuvad meile läbi klienditeadete telefoni teel või rakenduse MARU kaudu. Madalpinge rikketeated töötavad läbi meie spetsialistid, kes sisestavad need süsteemi ning juhtimiskeskuse spetsialistid määravad brigaadid neid lahendama. Seejärel ilmuvad need teated rikkekaardile ja MARU rakendusse ja/või SMSi teel saab klient vastava info.