Hüppa sisuni

Kahjude ennetamine

Elektrivõrgu häireid võivad põhjustada ilmastikunähtused kui elektrivõrgus tehtavad tööd. Teades, millist mõju häired ja rikked võivad seadmetele avaldada, saad kasutusele võtta kahjusid ennetavad abinõud. Lisaks soovitame oma vara kindlustada ja valida selline kindlustuspakett, mis katab ka elektriseadmete kahjustumise riski.

Sagedasemad häirete põhjused

  • äikesest ja elektrivõrgu lülitamistest tingitud liigpingeimpulsid.
  • lülimistoimingutest, lühistest ja elektriseadmete käivitamisest tingitud pingelohud.
  • rikked ja plaanilised hooldustööd.
  • nõuetele mittevastav toitepinge.

Jälgi elektriseadmete CE-märgistust

Ohutuse esmaseks tagamiseks jälgi elektriseadmete CE-märgistust, mis on Euroopa Liidus müüdavate seadmete kohustuslik ohutusmärgistus. Kui elektriseadmel puudub CE-märgis, võib selle seadme kasutamine olla meie elektrisüsteemis ohtlik.

Mõju elektroonikaseadmetele

Pingekõikumised ja elektrikatkestused mõjutavad seadmeid erinevalt. Kahjustada võivad saada nii tundlikud elektroonikaseadmed kui ka muu vara.

Kuidas kaitsta elektriseadmeid

Äikese ajal saad seadmeid kõige paremini kaitsta, kui eemaldad need eelnevalt vooluvõrgust. Igapäevaseks elektriseadmete kaitseks on võimalik paigaldada täiendavaid kaitseseadmeid. Keerukamate seadmete paigaldus telli professionaalselt elektrikult.

Piksekaitsesüsteem

Aitab liigpinge korral, mis on tingitud äikesest või lülimistoimingutest elektrivõrgus.

Liigpingepiirikud

Kaitsevad elektriseadmeid liigpinge ja impulssliigpingete eest.

UPS

Pakub kaitset lühiajaliste elektrikatkestuste korral.

Pingestabilisaator

Uus liinipinge ja renoveeritud majasisene elektrivõrk aitavad vähendada elektri- ja tuleõnnetuste ohtu.

Mootorikaitse

Mootori kaitselüliti. Kaitseb 3-faasilise elektrimootoriga seadmeid faasi kadumise või faasipinge alanemise korral.

Pingekontrollirelee

Kaitseb elektriseadmeid üle- ja alapinge eest.

Rikkevoolukaitse

Rikkevoolukaitselüliti kaitseb elektriseadme või -ahela isolatsioonirikke korral, lülitades ohu korral voolu välja, aidates vältida tõsisemaid elektriõnnetusi.

Generaator

Aitab pikaajalise elektrikatkestuse korral hädapärased elektritarvitid töös hoida.