Hüppa sisuni

Kahjud

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt esineda häireid. See on paratamatu ja tuleneb elektrivõrgu ehitusest. Häirete põhjuseks võivad olla nii lülitamised kui ka rikked, aga samuti vääramatu jõud, näiteks äike.

Kahjude hüvitamine

 • Kui me seadusest tuleneva aja jooksul riket ei kõrvalda, vähendame võrguteenuse tasu Sinu arvel automaatselt. Võrgutasude vähendamine kajastub hiljemalt ülejärgmise kuu arvel.
 • Kui aga meist tingitud või meie kontrollitav sündmus on tekitanud kahju Sinu varale, siis hüvitamine Sulle tekkinud kahju. Hüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus.

Minu varale on tekkinud kahju Elektrilevi põhjustatud sündmusest.

Hüvitamise alused

Kahjudega seotud elektrikatkestusi analüüsime alati kolmest aspektist lähtuvalt.

 1. Kahju tekkis Elektrilevi tõttu või meie kontrollitavast sündmusest elektrivõrgus. Sellele tingimusele ei vasta nn force majeure sündmused nagu äike või tugevad tormid, mille tõttu tekkinud katkestusi ei ole Elektrilevil üldjuhul võimalik ära hoida. Tingimusele 1 ei vasta ka katkestused, mille põhjus peitub Sinu enda elektrisüsteemis.

Kui olukord vastab tingimusele 1 (st kahju tekkis Elektrilevi kontrollitavast sündmusest), peab kahjude hüvitamiseks olukord vastama ka vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

 1. Katkestus tekitas Sinu elektrisüsteemis seadusega lubatud vahemikust suuremaid pingekõikumisi.
 2. Katkestuse kõrvaldamine võttis aega kauem, kui on seaduse järgi konkreetsel perioodil ette nähtud (12 h suveperioodil ja 16 h talveperioodil).

Kahjunõude esitamine

 1. 1

  Esita avaldus

  Avaldust saab mugavalt esitada iseteeninduses.

 2. 2

  Menetlemine

  Pärast avalduse kättesaamist tutvume kahjusündmusega. Vajadusel võtame Sinuga uuesti ühendust, et täpsustada kahjujuhtumi asjaolusid.

 3. 3

  Tulemusest teavitamine

  Teavitame Sind otsusest hiljemalt 15 päeva jooksul.