Hüppa sisuni

Kasulikku lugemist

Mõõteandmed

Arvesteid ja mõõteandmeid on vaja selleks, et tagada korrektne arveldus. Haldame rohkem kui 700 000 arvestit üle Eesti, kogudes nendest iga tunni kohta mõõteandmeid. Siit lehelt leiad kasulikku infot elektriarvestitest ja mõõteandmete (näitude) edastamisest.

Kuidas mõõteandmed liiguvad

Elektritarbimist mõõdetakse reaalajas. Salvestatud mõõteandmed edastatakse nii elektriliinide kaudu kui ka üle õhu meie infosüsteemi. Infosüsteem kontrollib mõõteandmete õigsust, valideerib ja mõõteandmete puudumisel prognoosib puuduva tarbimise. Edastame kõik mõõteandmed iseteenindusse ja Eleringi andmelattu.

Eleringi edastatud mõõteandmete alusel koostavad elektrimüüjad arved.

Arvestitest

Arvesti peab olema kogu aeg elektrivõrguga ühenduses. Elektri välja lülitamiseks kasuta arvestil olevat lülitit, mitte peakaitset. Lülitit tuleb kasutada ka siis, kui näiteks suvilast pikemaks ajaks lahkud. Nii saame olla kindlad, et Sinu tarbimiskoha arvesti on töökorras. Ainukeseks erandiks on elektritööd, kus ohutuse tagamiseks tuleb vool välja lülitada otse peakaitsmest.

Kauglugemine

Tänapäevased arvestid võimaldavad näitu lugeda kauglugemise teel. See tähendab, et näidud jõuavad meieni automaatselt ja igakuiselt enam meile näitu esitama ei pea. Kaugloetavad arvestid mõõdavad tarbitud elektrikoguseid tunnitäpsusega ja edastavad infot tarbitud elektrikoguste kohta vähemalt kord ööpäevas. Enamik arvesteid kasutab info edastamiseks samu elektriliine, mille kaudu elekter majja jõuab. Väike osa arvestitest edastab infot mobiilside teel. Oma tarbitud koguseid näed mugavalt meie iseteeninduses.

Mõõteandmete prognoosimine

Kui arve koostamise hetkeks ei ole meile andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, koostame Sulle arve prognoositud tarbimisandmete alusel.

Elektritarbimise koguseid prognoosime Sinu varasema tarbimise põhjal.

Kui oled saanud arve prognoositud koguste alusel, teeme tegelike mõõteandmete laekumisel ümberarvestuse vastavalt tegelikult tarbitud kogustele ja korrigeerime selle põhjal arved.

Korduma kippuvad küsimused