Hüppa sisuni

Elektriturg

Eesti elektriturul on kahte tüüpi teenusepakkujad – elektrimüüjad, kes elektrit müüvad ja võrguettevõtted, kes elektri võrgu abil kohale toovad. Elektritarbimise andmete liikumine võrguettevõtete ja müüjate vahel toimub läbi keskse andmelao, mida haldab süsteemihaldur Elering.

Elektriturg

Võrguettevõtteid, kes elektri kohale toovad ja selleks vajalikku võrku üleval peavad, on igas piirkonnas ainult üks, sest nii on kokkuvõttes ühiskonnale odavam. Elektrilevi katab elektrivõrguga 95% Eestist, meie teeninduspiirkonda ei kuulu suurematest aladest vaid Läänemaa, Viimsi ning Narva ja selle ümbrus, kus võrguteenust pakuvad teised jaotusvõrguettevõtjad.

Elektrituru toimimine

Elektrimüüjate turg on avatud ja elektrimüüja valimine on kliendi enda otsustada. Kui klient ei ole mingil põhjusel elektrilepingut sõlminud, siis tagab talle elektri võrguettevõte üldteenuse korras.

Võrguettevõtte üheks ülesandeks on tarbitud elektrikoguste mõõtmine. Elektrikoguseid mõõdetakse tunni täpsusega kaugloetavate arvestite abil ja need edastatakse igakuiselt süsteemihalduri Elering andmelattu. Kui võrguettevõte on andmed kesksesse andmelattu edastanud, saab elektrimüüja neid kasutada elektriarve väljastamiseks.

Soovi korral on elektrimüüjatel võimalus oma klientidele esitada ühisarveid, kus kajastuvad tasud nii elektrienergia kui võrguteenuse eest. Kui elektrimüüja ei ole ühisarve süsteemiga liitunud, laekuvad arved võrguteenuse ja elektri eest eraldi teenusepakkujatelt.

Elektrimüüjad Elektrilevi võrgus

Siit leiad nimekirja elektrimüüjatest, kes tegutsevad Elektrilevi teeninduspiirkonnas.

Elektrisüsteem

Eesti elektrisüsteem ühendab omavahel elektrijaamu, võrguettevõtteid ja elektritarbijaid. Elektrisüsteemis toimub nii elektrienergia tootmine, ülekandmine, jaotamine kui salvestamine, samuti nende protsesside juhtimine.

Kuidas jõuab elekter tootjalt tarbijani?

Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest vastutab süsteemihaldur Elering. Ühtlasi on Elering ka põhivõrguettevõtja, kes pakub kõrgepingevõrgu (110–330 kV) ülekandeteenuseid.

Eleringile kuuluvate kõrgepingevõrgu seadmete lõppedes algab jaotusvõrk (0,4–110 kV), mille kaudu toimetavad võrguettevõtjad elektri tarbija liitumispunktini.

Jaotusvõrguettevõtjaid on Eestis üle 30, neist suurim Elektrilevi, kelle ülesandeks on hoolitseda elektri jaotamise eest põhivõrguseadmetest kuni tarbimiskohtadeni. Osa piirkonnaalajaamu ja 110 kV seadmeid on Elektrilevil põhivõrguettevõtjaga ühised.