Hüppa sisuni

Uudised

Uus üldteenuse müüja Elektrum Eesti OÜ

27.05.2024

Alates 1. juunist 2024 vahetub Elektrilevi teeninduspiirkonnas üldteenuse elektrimüüja ja uueks üldteenuse müüjaks on Elektrum Eesti OÜ.

Elektriturul on kehtestatud põhimõtted, et elektrit kasutav klient sõlmib elektri kohale toimetamiseks ehk transportimiseks võrguettevõtjaga võrgulepingu ja elektri tarbimiseks elektrilepingu elektrimüüjaga. Kui konkreetses asukohas on üks võrguettevõtja, kellega võrguleping sõlmitakse, siis elektrilepingu saab iga klient sõlmida enda valitud elektrimüüjaga. Kui aga elektrileping on mingil põhjusel jäänud sõlmimata, tagatakse kliendile elektrienergia kasutamine üldteenuse korras.

Üldteenuse elektrimüüjaks on piirkonna võrguettevõtja või kui võrguettevõtja ise ei tohi või ei soovi elektrit müüa, siis viiakse läbi vastav hange üldteenuse osutaja leidmiseks. Üldteenuse korras müüakse elektrit väiketarbijatele, kelleks on kodukliendid, korteriühistud ja need äritarbijad, kelle tarbimiskoht on võrguga ühendatud madalpingel peakaitsmega kuni 63 A.

Kuna Elektrilevi oma suurusest tulenevalt ise elektrit müüa ei saa, siis viisime eelmise aasta teises pooles läbi üldteenuse pakkuja leidmiseks vastava hanke. Hankele olid oodatud kõik Eestis tegutsevad elektrimüüjad ja kokku osales nendest viis. Hanke edukuse tingimuseks oli madalaim elektrimüüja poolt turuhinnale lisatav müügimarginaal. Parima pakkumise tegi ja seeläbi edukamaks osutus Elektrum Eesti OÜ. Ühtlasi võtab üldteenuse osutaja hanke võitja üle ka avatud tarne katkemise raames teenuse osutamise suurematele äriklientidele. Kõikidele üldteenuse klientidele ja avatatud tarne katmise korral elektrimüügi klientidele väljastab üldteenuse müüja ühtlasi ka võrguteenuse arved selle perioodi eest, kui kliendil elektrileping elektrimüüjaga puudus ja talle osutati üldteenust.

Alates 1. juunist 2024 on Elektrilevi teeninduspiirkonnas üldteenuse osutajaks Elektrum Eesti OÜ. Kuni 31. maini müüb üldteenuse korras elektrit jätkuvalt Enefit AS, kes esitab maikuu eest (juuni alguses) veel ka üldteenuse arved. Elektrilevi võrguteenuse kliendid muudatuse raames midagi eraldi Elektrileviga tegema ei pea. Senine üldteenuse müüja Enefit on muudatusest personaalselt üldteenuse kliente kahel korral teavitanud. Samuti teeb Elektrum Eesti OÜ juunikuus personaalse teate üldteenuse klientidele. Täpsemalt on võimalik alates 1. juunist osutavast üldteenusest lugeda Elektrumi kodulehelt.