Hüppa sisuni

Uudised

Tulevikus mõõteandmed 15-minutilise täpsusega

27.05.2024

Elektrilevi ja Eesti elektriturgu ootab ees suur muudatus - tunnipõhine elektritarbimise ja tootmise mõõtmine asendub 15 minutilise mõõtmisega. Eesmärgiga parandada elektrituru toimivust ja tootmise-tarbimise tasakaalu hoidmiseks võeti Euroopa Komisjoni poolt vastu vastav määrus, mis kohaldub kõikidele Euroopa Liidu riikidele.

Augusti lõpus võetakse Eleringi poolt kasutusele uus andmevahetusplatvorm Estfeed, kuhu võrguettevõtjad hakkavad edastama mõõteandmeid 15 minuti põhiselt. Esialgu on suurem osa mõõteandmeid nö arvutuslikud, mille puhul tunniandmed jagatakse neljaks. Järk-järgult asenduvad arvutuslikud mõõteandmed mõõdetud 15 minuti andmetega.

2025. aasta alguseks viime kõik ülekandevõrgu mõõtepunktid, võrguettevõtjate vahelised piirimõõtepunktid, tootjad alates 15 kW tootmisvõimsuses, keskpinge ja kõik alates 200A ühendusega madalpinge mõõtepunktid üle 15 minuti põhisele mõõtmisele. Hiljemalt 1. jaanuariks 2031 viime kõik mõõtepunktid üle 15-minutilisele mõõdetud mõõtmisele.

Selle nõude täitmiseks oleme alustanud arvestite 15 minuti mõõtmisele seadistamiste ja vajadusel vahetamisega ning seotud infosüsteemide arendamistega. Juba käesoleva aasta sügiseks arendame Elektrilevi iseteeninduses võimekuse kuvada 15 minuti mõõteandmeid.

Kliendid ei pea 15-minuti mõõtmise vaates ise mitte midagi tegema. Kui on käes arvesti vahetuse aeg, siis võtame ise ühendust ja lepime tegevused kokku.

Üleminek 15-minuti mõõtmisele toob kaasa mitmeid eeliseid nii klientidele kui ka elektrisüsteemi operaatoritele. Kliendid saavad täpsema ülevaate enda elektritarbimisest ja tootmisest, mis võimaldab teha veelgi teadlikumaid otsuseid ja optimeerida energiakulusid. Samas aitab täpsem mõõtmine elektrisüsteemi operaatoritel paremini hallata elektrivõrku, vähendada võrgukadusid ning tagada stabiilsem elektrivarustus.

Kuigi muudatus võib esialgu tunduda keeruline, on see oluline samm tulevikku suunatud elektrisüsteemi poole, mis on vastupidavam, efektiivsem ja jätkusuutlikum. Elektrilevi on pühendunud selle ülemineku sujuvaks ja edukaks elluviimiseks, tagades samal ajal klientidele parima võimaliku teeninduse ja toe.