Hüppa sisuni

Inverterite nimekiri

Inverterid, mille osas on Elektrilevi kindlaks teinud:

  • vastavuse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele 2014/35/EU ja 2014/30/EU
  • vastavusmärgise olemasolu vastavalt määrusele (EC) nr 765/2008
  • võimekust täita Vabariigi Valitsuse määruse „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ nõudeid

Aku tulp tabelis näitab, kas inverterile on võimalik aku külge ühendada.